Zaštita evenata

Sportske i druge manifestacije

Vršimo obezbeđenje: svih vrsta sportskih manifestacija, javnih skupova, koncerata, festivala, svečanih otvaranja objekata i drugih događaja, kao i sportsko-rekreativnih objekata kao što su sportske hale i poslovno-rekreativni centri.

Naša kompanija ima veliko iskustvo u obezbeđivanju ovakvih događaja, na kojima se očekuje prisustvo velikog broja ljudi. Od pripadnika službe fizičkog obezbeđenja očekuje se da štite objekte i ljude u samom objektu

Za ovaj segment najčešće se koriste redarske usluge, a prema proceni i usluge protivpožarne zaštite. Takođe, naša služba tesno sarađuje sa službom policije na takvim događanjima, što podiže stepen bezbednosti učesnika i posetilaca na najviši nivo.

Sportske i druge manifestacije

U svrhu bezbednosti sportskih i drugih manifestacija, a u zavisnosti od potreba svakog objekta pojedinačno, možemo Vam predložiti kombinaciju sledećih vrsta usluga, o kojima možete pročitati detaljnije klikom na sliku:

Kontaktirajte nas na +381 (0)11 2284 050
ili nam pošaljite upit: