Securitas security guard Amsterdam

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje, kao jedan od tradicionalnih vidova obezbeđenja, prvenstveno se zasniva na unapred ustanovljenim procedurama rada i u skladu sa specifičnim potrebama korisnika ove vrste usluga.

Šta podrazumeva pojam fizičkog obezbeđenja?

Podrazumeva prisustvo službenika obezbeđenja na objektu i njegova uloga je da štiti ljude i imovinu od  oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja. Naše vrednosti nisu koncipirane samo kao pomoć u situacijama koje mogu narušiti bezbednost i utvrđene tokove poslovanja, već su zasnovane i na osnovnim ljudskim vrlinama zaposlenih da pomognu u svakoj situaciji i preduprede štetne događaje.

Služba interne kontrole

U cilju postizanja višeg nivoa bezbednosnih usluga, Securitas poseduje i službu interne kontrole, koja je angažovana 24 časa svih dana u godini, kako bi se svi trenutni nedostaci otklonili u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas
*
*
*