Securitas security guard Florida

Protivpožarna zaštita

Usluga protivpožarne zaštite obično podrazumeva kombinaciju protivpožarnog sistema i službenika obezbeđenja, a njihova uloga je preventivno otkrivanje onih pojava koje mogu prouzrokovati požar.

Kako funkcioniše protivpožarna zaštita?

Najpre se uradi bezbednosna procena određenog objekta, na osnovu koje izrađujemo detaljan protivpožarni i evakuacioni plan za taj objekat.

Uloga protivpožarnog sistema je otkrivanje požara u početnoj fazi, tako što je sistem priključen na naš kontrolni centar, koji prati signal protivpožarne centrale na objektu klijenta 24 časa svih dana u godini. Ukoliko se protivpožarni alarm na objektu aktivira, naša ekipa odmah izlazi na intervenciju i ukoliko je potrebno poziva se hitna vatrogasna služba.

Akcenat je na preventivnoj ulozi ove usluge, čime se mogu sprečiti brojne negativne posledice po ljudski život, imovinu, poslovanje i okruženje klijenta.

Kontaktirajte nas
*
*
*