Securitas security guard USA

Recepcijske usluge

Naši zaposleni, uz profesionalni i prijateljski odnos sa Vašim klijentima, posetiocima, kupcima, dobavljačima, kao i zaposlenim licima u Vašoj kompaniji, pružiće u svakom trenutku neophodnu pomoć i srdačnu dobrodošlicu.

Uspostavljanje prvog kontakta

U skladu sa dogovorenim načinom ponašanja i procedurama rada, oni aktivno učestvuju u rešavanju tekućih problema koji se odnose na povrede bezbednosti institucije na kojoj su angažovani a u saradnji sa službom fizičkog obezbeđenja i kontrolnim centrom kompanije Securitas.

Kontaktirajte nas
*
*
*