Securitas security guard Las Vegas

Satelitsko praćenje vozila i lica

Koristeći najnovije tehnologije u radu: mobilnu telefoniju kao i tehnologiju satelitskog lociranja (GPS), Securitas nudi usluge neprekidnog automatskog lociranja vozila, lica i upravljanja flotom, bez geografskih ograničenja (pokrivenost signala u čak 34 države na različitim kontinentima) i na više svetskih jezika.

Neprekidni nadzor

Kontrolni centar, u kome se neprekidno prate signali koji stižu sa terena i timovi za intervenciju, sastavljeni od profesionalnih i odgovornih izvršilaca, stoje na raspolaganju klijentu 24 časa svih dana u godini. Usluge koje Vam možemo pružiti:

  • GPS praćenje vozila i sprečavanje krađe
  • GPS praćenje lica
  • GPS upravljanje flotom

Kliknite ovde za bliže informacije o uslugama satelitskog praćenja vozila. 

Kontaktirajte nas
*
*
*