Securitas security guards Vienna

Detaljnije o uslugama satelitskog praćenja

Ovde možete pročitati više o našim uslugama za satelitsko praćenje vozila i lica.

GPS praćenje vozila i sprečavanje krađe

GPS praćenje vozila  podrazumeva:  zaštitu vozača i putnika u vožnji, zaštitu vozila u mirovanju (neprekidni monitoring statusa i intervencije u slučaju provale i krađe), bezbednosnu podršku i intervencije u slučaju opasnosti po život vozača i putnika (panik poziv), hitnu medicinsku pomoć u slučaju udesa (senzor sudara), tehničku podršku u slučaju neispravnosti i kvarova sistema u vozilu.

GPS praćenje lica

Ova usluga se sve više upotrebljava u svetu, naročito kada su u pitanju deca, starije osobe ili zaposleni koji na terenu obavljaju kompleksne poslove koji zahtevaju mogućnost daljinskog praćenja, koordinacije i organizovanje pomoći u hitnim situacijama (panik poziv).

GPS upravljanje flotom

Usluga je koncipirana za firme koje imaju vozne parkove, kao i rent-a-car kompanije, taksi udruženja, javne službe koje delatnost vrše servisnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasne jedinice, vojska, policija i dr.). Korisnici dobijaju mogućnost da na lak i jednostavan način imaju uvid u status pojedinačnih vozila i/ili grupe vozila, a da pri tome ne moraju formirati složene dispečerske centre (sa nabavkom skupog hardvera i softvera) nego flotama pristupaju preko interneta i/ili mobilnih telefona, pri čemu mogu imati uvid u pozicije vozila u realnom vremenu, preuzimati izveštaje o istoriji kretanja, dobijati na izabrane brojeve mobilnih telefona alarmne signale (za odstupanje izabranih parametara o statusu vozila), automatski primati izveštaje na e-mail adresu (dnevno, nedeljno, mesečno), zadavati zone (perimetar sa radijusom, nakon čega se registruje i dojavljuje svaki ulazak/izlazak iz zone) i uticati na čitav niz drugih funkcija od značaja za daljinsko upravljanje auto parkovima.

Kontaktirajte nas
*
*
*