Securitas security Madrid

Video i alarm monitoring

Podrazumeva praćenje aktivacije alarma na štićenom objektu, proveru događaja i dalje reagovanje na osnovu dobijenih informacija, a sve to preko Securitas-ovog kontrolnog centra.

Kako funkcioniše?

Ukoliko želite da obezbedite stan, kuću ili poslovni prostor, inženjeri kompanije Securitas će doći i instalirati paket opreme alarmnog sistema u Vašem objektu. Sistem se zatim povezuje na naš kontrolni centar u kome se stanje na objektu prati 24 časa dnevno.

U zavisnosti od individualnih potreba naših korisnika, pored usluge alarm monitoringa pružamo i uslugu alarm monitoringa sa uslugom video verifikacije alarmnog događaja.

Kontrolni centar

Njegova uloga je praćenje i koordinacija svih sistema tehničke zaštite, alarmnih sistema i sistema video nadzora, vozila za transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki, GPS sistema vozila naših klijenata, mobilnih i interventnih ekipa, stalna veza sa našim službenicima obezbeđenja, kao i, ukoliko je to potrebno, komunikacija sa javnim službama, kao što su policija, vatrogasna služba, hitna pomoć i slično.

Kontaktirajte nas
*
*
*