Decentralizacija lokalne bezbednosti

1. april 2016.

Decentralizacija lokalne bezbednosti, što znači da su za bezbednost zadužene i lokalne zajednice, a ne samo policija i tužilaštvo, veoma je značajna u cilju bolje bezbednosti građana.

Saradnja između privatnog i javnog sektora bi trebalo da se ogleda kroz zajednička investiranja u sektor bezbednosti u cilju poboljšanja opšteg stanja i osećaja sigurnosti naših građana, bavljenje istraživačkim radom u cilju pribavljanja statističkih podataka o aktuelnom stanju bezbednosti u lokalnoj zajednici, kao i poboljšanje saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i u Evropi, radi razmene podataka i iskustava.

Edukacija kao vid prevencije

Edukacija stanovništva i lokalne zajednice je ono na šta bi svakako trebalo baciti akcenat, kao jedan od preduslova za prepoznavanje potencijalnog rizika po sopstvenu bezbednost i prevenciju nastanka istog.

Pored edukacije, neophodno je uključiti i:

  • sredstva javnog informisanja i medije (televizija, novine, radio...)
  • propagandni materijal i kampanju (pogotovu u školama)
  • monitoring bezbednosno značajnog područja, poput školskih dvorišta, parkova, podzemnih prolaza, mračnih neprometnih uličica, prolaza između zgrada...
  • više policijskih patrola ili patrola privatnog sektora bezbednosti.

Bitno je istaći i činjenicu da postoje drugačije vrste pretnji po bezbednost muškaraca i bezbednost žena (muškarci su uglavnom žrtve fizičkog nasilja, dok su žene mahom žrtve nasilja u porodici i seksualnog nasilja). Takođe, kao veliki problem imamo i bezbednost mladih. Prema nekim statistikama, mladi su izvršioci oko 40% svih krivičnih dela, ali sa druge strane čine i oko 30% žrtava krivičnih dela.