Licenciranje

3. april 2016.

Vlada Republike Srbije usvojila je Zakon o privatnom obezbeđenju koji je stupio na snagu 5.12.2013. godine, a koji uređuje rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslove za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Kompanija Securitas vrši stručnu obuku za dobijanje licenci neophodnih za rad u ovoj branši, kako svojih zaposlenih tako i svih ostalih zainteresovanih lica mimo kompanije.

Klikom na link ispod možete pročitati više o našim trening centrima i samom postupku dobijanja licence.

Dostupni dokumenti