Zakon o privatnom obezbeđenju

2. april 2016.

Vlada Republike Srbije usvojila je dugo očekivani Zakon o privatnom obezbeđenju koji je stupio na snagu 5.12.2013. godine, kao i Zakon o detektivskoj delatnosti.

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju, firme koje se bave privatnim obezbeđenjem, moraće da imaju licencu za obavljanje posla, a svaki zaposleni licencu za rad, što će doprineti da se ova oblast uredi. Time će biti izvršena selekcija preduzeća koja se bave ovom vrstom posla, ali i zaposlenih u njima.

Fizičko lice ne može dobiti licencu, ako ima položen stručni ispit kod nelicenciranih pravnih lica za obuku, a obuku za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, pored ovlašćenih pravnih i fizičkih lica, može da sprovodi i MUP.

Rok za primenu zakona produžen je do 1. januara 2017. godine, do kada mora biti završena i obuka svih službenika privatnog obezbeđenja.

Dostupni dokumenti