Đorđe Kuzmanović

Direktor Logistike i menadžer za komunikacije

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Direktor logistike
- Securitas Services d.o.o., Rukovodilac tehničkog održavanja,