Perica Miletić

Nacionalni direktor za fizičko obezbeđenje

Radno iskustvo:

- Securitas SE doo Beograd, nacionalni direktor za fizičko obezbeđenje
- Raiffeisen banka, Head of security
- SCP International, direktor bezbednosnih usluga
- JP PTT Saobraćaja "Srbija", glavni referent za FTO
- Fakultet bezbednosti, istraživač saradnik