Saša Janković

Direktor sektora fizičkog obezbeđenja

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Direktor fizičkog obezbeđenja
- Securitas Services d.o.o., specijalizovani Branch Manager
- Sistem FTO, Menadžer logistike i obezbeđenja ED Jugoistok Niš
- Sistem FTO, Rukovodilac službe za industrijski i bankarski sektor, sektor Niš
- Vojska Srbije, Oficir, obavljao komandirske i instruktorske dužnosti