Tatjana Antonić

Direktor finansija i računovodstva

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Direktor finansija i računovodstva
- Stav,
- Verat d.o.o.,
- AD Telefonija Beograd, 
- ProCredit Bank,
- Beogradska Banka,