Securitas security guard Amsterdam

Securitas Integrity Line

Misija Securitas-a je da zaštiti domove, radna mesta i društvo, a naše delovanje zasniva se na naše tri vrednosti: poštenje, budnost i spremnost da pomognemo.

Ponosni smo na naše zaposlene i njihov glas nam je veoma važan. Upravo zbog toga, uspostavili smo poseban sistem izveštavanja za naše zaposlene u kome oni mogu da nam dostave informacije u slučaju nepoštovanja vrednosti i načela kompanije Securitas.

Očekujemo od naših zaposlenih da prijave sve neprimerene situacije koje bi potencijalno mogle da ugroze ugled naše kompanije, jer nam na taj način Vi pružate informacije koje su nam potrebne da rešimo ono što Vas zabrinjava.

U slučaju da smatrate da se lokalno preduzeće ne pridržava Securitas-ovog opredeljenja za odgovorno poslovanje, ovde se možete direktno obratiti na Securitas Integrity Line.

 

Kontaktirajte nas
*
*
*