Zaštitari

Naši trening centri

Po Zakonu o privatnom obezbeđenju pravna lica stručnu obuku službenika obezbeđenja mogu sprovoditi isključivo na osnovu odobrenja MUP-a, odnosno po ispunjenju kadrovskih, tehničkih i prostornih uslova. Nakon što je MUP izvršio kontrolu ispunjenosti zakonskih uslova za sprovođenje obuke izdao je Rešenje na osnovu koga Securitas može sprovoditi obuku u centrima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Vranju i u Zaječaru.

Trening centar Beograd

Trening centar se nalazi na adresi Milentija Popovića 9, Novi Beograd. Ima 17 akreditovanih predavača, a pun kapacitet centra je 160 polaznika po ciklusu obuke, koji su podeljeni u dve grupe. Nastava se izvodi pre i posle podne.

Trening centar Niš

Trening centar se nalazi na adresi Šumadijska 44, Niš. Ima 12 akreditovanih predavača, a pun kapacitet centra je 50 polaznika po ciklusu obuke. 

Trening centar Novi Sad

Trening centar se nalazi na adresi Futoška 84, Novi Sad. Ima 8 akreditovanih predavača, a pun kapacitet centra je 20 polaznika po ciklusu obuke.

Trening centar Vranje

Trening centar se nalazi na adresi Moše Pijade 41, Vranje. Ima 12 akreditovanih predavaca, a pun kapacitet centra je 80 polaznika po ciklusu obuke, koji su podeljeni u dve grupe. Izvođenje nastave moguće je pre i posle podne kroz dve grupe po ciklusu.

Trening centar Zaječar

Trening centar se nalazi na adresi Dositejeva 4, Zaječar. Ima 14 akreditovanih predavača, a pun kapacitet centra je 124 polaznika po ciklusu obuke, koji su podeljeni u dve grupe. Izvođenje nastave moguće je pre i posle podne kroz dve grupe po ciklusu.

 

Kontaktirajte nas
*
*
*