Skip to main content

Održavanje higijene

Securitas Vam može ponuditi usluge održavanja higijene prema specifičnim zahtevima i individualnim potrebama svakog klijenta ponaosob. Povećajte produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih tako što ćete im omogućiti čisto i prijatno radno okruženje!

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.