Skip to main content

Bezbednosna rešenja

Rešenje prilagođeno svakom klijentu na osnovu procene rizika koju sačinjava naš stručni tim. Na ovaj način uz kombinaciju naših usluga postižemo najviši nivo bezbednosti naših klijenata.

Image pour PME Securitas Belgium

Kombinovanjem usluga fizičkog obezbeđenja i tehnologije do najboljih rezultata

Uspešna bezbednosna rešenja najčešće čini međusobno dopunjavanje fizičkog obezbeđenja i tehnologije čime se dolazi do najvišeg nivoa bezbednosti.Kombinovanjem fizičkog obezbeđenja sa, na primer, nadgledanjem i održavanjem Vašeg sistema za bezbednost, možete smanjiti troškove uz značajno povećanje sigurnosti

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.