Skip to main content

Securitas integrity line

Svaki glas u Securitasu je važan. Mi se oslanjamo na naše kolege i spoljne zainteresovane strane da govore kad god bilo koja situacija ugrozi naše osnovne vrednosti i našu reputaciju. Zbog toga smo uspostavili Securitas Integrity Line, gde se mogu prijaviti slučajevi nepoštovanja.

Sistem izveštavanja za zaposlene

Kako prijaviti nedolično ponašanje i nepoštovanje u Securitasu?

U Securitasu, naši ljudi čine razliku svaki dan. Ponosni smo na način na koji pokazuju osnovne vrednosti kompanije, budnost, integritet i uslužnost, dok istovremeno štite ljude i imovinu širom sveta. Ove vrednosti definišu ko smo i vode naše odluke i akcije.


Prijavljivanje ove zabrinutosti daje nam informacije koje su nam potrebne da popravimo situaciju i sprečimo da se slične situacije ponovo dogode. Takođe verujemo da bi svako trebalo da se oseća dovoljno bezbedno da progovori. Securitas Integrity Line je sistem poverljivog izveštavanja za naše zaposlene i druge.


Securitas Integrity Line


Ovo je alat koji doprinosi zdravoj korporativnoj kulturi, gde ljudi mogu da vide da se njihov glas čuje i da se akcije preduzimaju u skladu sa tim. Ako ste zaposleni u Securitasu, partner, investitor ili neka druga vrsta zainteresovanih strana povezanih sa Securitasom i želite da prijavite slučaj neusaglašenosti u vezi sa našom kompanijom, možete podneti žalbu putem Securitas Integrity Line. Platforma je dostupna i nadgledana 24/7.


Securitas Integrity Line nema za cilj da zameni odgovornost menadžmenta. Podstičemo vas da svoju zabrinutost prijavite lokalnom kadrovskom, pravnom predstavniku ili menadžmentu, kada god je to moguće
Svi prijavljeni slučajevi nepoštovanja Securitasovih vrednosti i etike, bez obzira na kanal izveštavanja, istražuju se i dokumentuju u skladu sa Securitasovom politikom o uzbunjivanju i lokalnim propisima.

 

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.