Skip to main content

Procena opasnosti od požara

Procena opasnosti od požara je kamen temeljac za sve mere zaštite od požara u vašim prostorijama. On će identifikovati koje mere treba preduzeti da bi se smanjio rizik od požara i preporučiće koja je protivpožarna oprema potrebna.

Šta obuhvata procena rizika od požara?
Kada izvršimo procenu u vašim prostorijama, detaljno ćemo istražiti i zabeležiti sledeće:​

  • Rizici od požara u vašem okruženju
  • Verovatnoća izbijanja požara
  • Ko i šta može biti 'pogođen' situacijom
  • Radnje i oprema potrebni za smanjenje rizika i poboljšanje bezbednosti.​
  • Trebalo bi da organizujete da se procena rizika od požara sprovodi svake godine i, pored toga, ako dođe do bilo kakve značajne promene na lokaciji, na primer proširenja zgrade ili promene namene bilo koje površine.

 

Saznajte više o svakoj usluzi u oblasti zaštite od požara upitom na mail: mirko.ilic@securitas.co.rs ili na office@securitas.co.rs