Skip to main content

Prijava za posao

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Securitas Srbija, ali u ovom trenutku nema slobodnih pozicija koje bi odgovarale Vašim kvalifikacijama, možete nam poslati svoju biografiju kako bismo Vas kontaktirali čim se oslobodi radno mesto za koje ste kvalifikovani.

Prijava za posao

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.