Skip to main content

O nama

Misija Securitas-a je da učini svet bezbednijim mestom. Svakog dana preko 345.000 zaposlenih štiti 153 000 klijenata, bili oni mali ili veliki.

Securitas u svetu

Osnovne usluge koje Securitas pruža su: fizička i tehnička zaštita, mobilno obezeđenje, alarm i video monitoring, protivpožarna zaštita. Ono što Securitas razlikuje od drugih jesu bezbednosna rešenja koja nastaju kombinovanjem usluga kako bi se ispunila sva očekivanja klijenta po pitanju bezbednosti.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.