Skip to main content

Često postavljana pitanja

Da biste shvatili više o specifičnim zahtevima i uslovima prijema kadrova kompanije Securitas, obezbedili smo odgovore na često postavljana pitanja.

Kako da apliciram za posao?

Odgovor: Na našem sajtu možete popuniti aplikaciju čiji sadržaj prima odgovorno lice za izbor kadrova. Takođe, možete nam poslati Vaš CV i na adresu: Securitas Services d.o.o., Autoput za Zagreb 18, 11080 Zemun i na taj način konkurisati za neko od otvorenih radnih mesta.

Koliko sam plaćen kao službenik fizičkog obezbeđenja?

Odgovor: Kolika je na kraju obračunskog perioda Vaša plata zavisi od toga, koliko radite i na kojim poslovima. Cena radnog sata nije svuda jednaka. Ovde govorimo o sektorima u našoj kompaniji.

Mogu li birati svoj status - puno radno vreme, pola radnog vremena, povremeno angažovanje?

Odgovor:  Po Pravilniku kompanije, radno vreme je uvek puno radno vreme. U slučaju da zbog povrede, bolesti ili iz nekog drugog razloga niste u mogućnosti da radite poštuje se Zakon o radu.

Da li radim sam ili sa kolegama koji su izvršioci u nekom sektoru?

Odgovor: Zavisi na kojim objektima zaštite ste angažovani. Veoma retko se dešava da dvoje ljudi radi na istoj radnoj poziciji, čak i ako su u istom objektu.

Prijava za posao

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.