Skip to main content

Politika kolačića

Securitas koristi kolačiće na veb lokaciji www.securitas.co.rs kako bi unapredio vaše iskustvo, ali nisu potrebni svi kolačići da bi veb lokacija funkcionisala. Prihvatate upotrebu nekih ili svih kategorija kolačića na našoj veb stranici odabirom dugmeta „Prihvati“ ili prilagođavanjem postavki u natpisu sa informacijama na dnu stranice.

Šta su kolačići?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koju veb server šalje veb pregledaču i čuva u pregledaču. Zatim se identifikator šalje natrag serveru svaki put kada pregledač zatraži stranicu od servera. Kolačići se koriste za omogućavanje efikasnijeg funkcionisanja veb stranica, kao i za pružanje informacija vlasniku veb stranice. Kolačići takođe omogućavaju razlikovanje korisnika jedni od drugih, što korisniku može pružiti pozitivnije iskustvo na veb lokaciji.

Termin kolačić je najčešće korišćen izraz, ali „kolačići“ zapravo opisuju niz tehnologija, kao što su;

  • Oznake piksela,
  • Identifikatori mobilnih uređaja i
  • Veb memorija koja se koristi u softveru za računare ili mobilnim uređajima.

Kada se u ovoj politici pozivamo na „kolačiće”, podrazumevamo sve takve tehnologije.

Postoji nekoliko različitih kategorija kolačića, uključujući:

Sesijski i trajni kolačići

  • Sesijski kolačići - to su kolačići koji ističu kada zatvorite veb pregledač, i
  • Trajni kolačići – ovo su kolačići koji ostaju na vašem uređaju određeno vreme ili dok ih ne izbrišete.

Kolačići prve i treće strane

  • Kolačići prve strane - to su kolačići koje postavlja veb lokacija koju u to vreme posećujete ili mi ili treća strana na naš zahtev,
  • Kolačići treće strane – ovo su kolačići koje je postavila strana koja nije veb lokacija koju posećujete. Ako posetite veb lokaciju Securitas ili koristite usluge Securitas, a druga strana postavi kolačić preko te veb stranice, ovo bi bio kolačić tree strane.

Kolačići koji se koriste u okviru ove usluge

Na donjoj listi opisaćemo korišćene kolačiće, kao i svrhu i period čuvanja svakog kolačića:

Naziv: __ga

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha: Koristi se za razlikovanje korisnika. Jedinstveni identifikator povezan sa svakim korisnikom šalje se sa svakom posetom kako bi se utvrdilo koji saobraćaj kojem korisniku pripada. Ovaj kolačić omogućava vlasniku veb stranice da prati ponašanje posetioca i meri učinak veb stranice. Glavna svrha ovog kolačića je da poboljša performanse veb stranice.

Period čuvanja: 2 godine

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: _gat

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha: Koristi se za smanjenje broja zahteva za informacije na veb lokaciji. Ovaj kolačić ne čuva nikakve korisničke podatke. Glavna svrha ovog kolačića je da poboljša performanse veb stranice.

Period čuvanja: 10 minuta

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: _gid

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha: Koristi se za razlikovanje korisnika. Ovaj kolačić omogućava vlasniku veb stranice da prati ponašanje posetioca i meri učinak veb stranice. Glavna svrha ovog kolačića je da poboljša performanse veb stranice.

Period čuvanja: 24 sata

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: _gat_UA-xxxxxx

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha:Ovo je kolačić koji funkcioniše po određenom principu, i postavlja ga Gugl analitika (Google Analytics), pri čemu element šablona u nazivu, sadrži jedinstveni identifikacioni broj naloga ili vebsajta na koji se odnosi. U pitanju je varijacija kolačića _gat koji se koristi za ograničavanje količine podataka koje Gugl beleži na vebsajtovima sa velikim prometom.

Period čuvanja: 10 min

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: _ga_xxxxxxx

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha: Koristi se za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja za identifikovanje klijenta. Uključen je u svaki zahtev za pokretanje stranice na sajtu i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocu, sesijama i kampanjama za analitičke izveštaje o sajtovima.

Period čuvanja: 2 godine

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: _gid_xxxxxx

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi ih Google analitika

Svrha: Koristi se za čuvanje i ažuriranje unikatne vrednost za svaku posećenu stranicu.

Period čuvanja: 24 sata

Podaci ka/od treće strane: Ovaj kolačić šalje podatke prema Google

 

Naziv: CookiesAccept (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Podešavanja kolačića veb lokacije

Svrha: Koristi se za praćenje da li je korisnik prihvatio upotrebu kolačića ili ne. Ovo se ne podešava ukoliko posetilac nije kliknuo na „Prihvati“ u natpisu kolačića na dnu veb stranice. Glavna svrha ovog kolačića je da poboljša performanse veb stranice.

Period čuvanja: 365 dana

Podaci ka/od treće strane: Nema

 

Naziv: .EPiForm_VisitorIdentifier (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.com

Opis: Odnosi se na funkcionalnost.

Svrha: Identifikuje predaju obrasca na veb lokaciju kada posetilac preda podatke putem obrasca Episerver. Čuva GUID koji je identifikator posetioca. Trajan (90 dana od stvaranja).

Period čuvanja: 90 dana

Podaci ka/od treće strane: Nema

 

Naziv: .EPiForm_BID (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Odnosi se na funkcionalnost.

Svrha: Identifikuje podnošenje obrasca izvršeno na veb lokaciji kada posetilac podnosi podatke putem obrasca Episerver. Čuva GUID kao ID pregledača.

Period čuvanja: 90 dana

Podaci ka/od treće strane: Nema

 

Naziv: EPiForm_{FormGuid}:{Username} (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Odnosi se na funkcionalnost.

Svrha: Čuva delimična podnošenja obrazaca kako bi posetilac mogao da nastavi sa podnošenjem obrasca po povratku. Za svaki obrazac i za svakog prijavljenog posetioca kreira se jedan kolačić. Pohranjuje trenutni status predaje obrasca (formGuid, submitID i da li je predaja finalizirana ili ne).

Period čuvanja: 90 dana

Podaci ka/od treće strane: Nema

 

Naziv: ARRAffinitySameSite (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi se za pomoć licima koja moraju da ostanu uz određenu instancu veb aplikacije ili veb lokacije u Azure.

Svrha: Ovo je atribut kolačića koji "dozvoljava da se opredelite da li će vaš kolačić biti ograničen na first-party ili same-site kontekst. Može biti Lax, koji se podrazumeva, ili Strict (striktni) ili None (nijedan). 

Period čuvanja: Ovaj kolačić se briše kada zatvorite pretraživač

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Microsoft Azure

 

Naziv: x-ms-routing-name

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi se u Azure platformi tokom razvrstavanja, da bi se korisničke sesije zakačile za određene instance, odnosno slotove.

Svrha:  Vezivanje korisničke sesije  za određene instance, odnosno slotove.

Period čuvanja: Ovaj kolačić se briše kada zatvorite pretraživač

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Microsoft Azure

 

Naziv: TiPMix

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Koristi se u Azure platformi tokom razvrstavanja.

Svrha:  Vodi do određenih instanci, tj, slotova u okviru Azure platforme

Period čuvanja: Ovaj kolačić se briše kada zatvorite pretraživač

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Microsoft Azure

 

Naziv: CONSENT

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: JuTjub (YouTube) je Guglova platforma za hostovanje i deljenje videa.

Svrha:  JuTjub sakuplja korisničke podatke preko videa koji su ugrađeni u vebsajtove, što je agregirano sa podacima o profilima koje se dobijaju od drugih Guglovih usluga radi prikazivanja ciljanog oglašavanja posetiocima sajtova na velikom broju njihovih sopstvenih ili drugih sajtova.

Period čuvanja: Trajno

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Youtube (Google)

 

Naziv: test_cookie

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Ovaj domen je vlasništvo Doubleclick (Gugl) platforme

Svrha:  Glavna poslovna aktivnost je: Doubleclick je Google-ova razmena oglašavanja za licitiranje u realnom vremenu.

Period čuvanja: Ovaj kolačić se briše kada zatvorite pretraživač

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Google

 

Naziv: YSC

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: JuTjub (YouTube) je Guglova platforma za hostovanje i deljenje videa.

Svrha:  JuTjub sakuplja korisničke podatke preko videa koji su ugrađeni u vebsajtove, što je agregirano sa podacima o profilima koje se dobijaju od drugih Guglovih usluga radi prikazivanja ciljanog oglašavanja posetiocima sajtova na velikom broju njihovih sopstvenih ili drugih sajtova.

Period čuvanja: Ovaj kolačić se briše kada zatvorite pretraživač

 

Podaci ka/od treće strane: Podaci se šalju ka Youtube (Google)

 

Naziv: VISITOR_INFO1_LIVE

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Ovaj kolačić se koristi kao jedinstveni identifikator za praćenje broja pregleda videa.

Svrha:  Koristi se kao jedinstveni identifikator za praćenje broja pregleda videa.

Period čuvanja: 180 dana

Podaci ka/od treće strane: Nema

 

Naziv: EPI-MAR-<Content GUID> (uvek aktivan)

Domen: www.securitas.co.rs

Opis: Analitički / funkcionalnost performansi

Svrha: Evidentira interakciju posetilaca sa aktivnim testom optimizacije veb stranice kako bi se osiguralo da posetilac ima dosledno iskustvo.

Period čuvanja:  Testovi za optimizaciju su obično kratkotrajni (npr. nekoliko nedelja). Kolačić se uklanja nakon završetka testa.

Podaci ka/od treće strane: Nema

Upravljanje kolačićima

Pregledanje kolačića

Možete povući svoj pristanak da koristimo kolačiće kad god želite brisanjem kolačića „CookiesAccept“ sa naše domene i ponovnim učitavanjem veb stranice.

Imajte na umu da ako odbijete kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije na veb lokaciji.

Securitas neće koristiti kolačiće za prikupljanje ličnih podataka o vama. Međutim, ako želite da ograničite ili blokirate kolačiće koje je postavila Securitas, ili bilo koja druga veb lokacija, to možete učiniti u podešavanjima pretaživača na računaru ili ne prihvatanjem kolačića na veb lokaciji. Svaki pretaživač ili aplikacija za mobilne uređaje su različiti, zato proverite meni „Pomoć“ u svom pretaživaču da biste saznali kako da promenite postavke kolačića.

Možete i da posetite https://www.aboutcookies.org/ koji sadrži sveobuhvatne informacije o tome kako to učiniti u širokom spektru pretaživača. Takođe ćete pronaći detalje o tome kako izbrisati kolačiće sa računara, kao i opšte informacije o kolačićima. Za informacije o tome kako to učiniti u pretaživaču svog mobilnog telefona, moraćete da pogledate priručnik.

Mobilni identifikatori

Na vašem mobilnom uređaju, operativni sistem vam može pružiti dodatne opcije za onemogućavanje praćenja ili resetovanje mobilnih identifikatora na drugi način. Na primer, možete da koristite postavku „Ograniči praćenje oglasa“ (na iOS uređajima) ili postavku „Onemogući oglase zasnovane na Internetu“ (na Androidu).

Kako koristimo kolačiće

Tokom bilo koje posete veb lokaciji Securitas, stranice koje vidite zajedno sa svim kolačićima preuzimaju se na vaš uređaj. Mnoge veb lokacije to rade, jer kolačići omogućavaju izdavačima veb stranica da rade korisne stvari poput otkrivanja da li je uređaj ranije posećivao veb lokaciju.

Da bismo mogli da pružimo relevantne informacije našim posetiocima, potrebni su nam zbirni statistički podaci o posetiocima koji se prikupljaju pomoću kolačića.

Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa gore navedenim politikama, ne ustručavajte se da kontaktirate Securitas Srbija putem kontakt informacija navedenim ispod:

Obratite se našem timu za privatnost

Securitas Services doo
Att: Privatnost podataka
Autoput za Zagreb 18, 11080 Zemun
darko.stojanovic@securitas.co.rs

Obratite se našem službeniku za zaštitu podataka

Securitas Services doo
Att: Službenik za zaštitu podataka
Autoput za Zagreb 18, 11080 Zemun
darko.stojanovic@securitas.co.rs