Skip to main content

Zdravstvo

Korisnici naših usluga u okviru zdravstvenog sektora su: bolnice, domovi zdravlja, apoteke i druge zdravstvene institucije.

Svedoci smo da je u poslednje vreme narušena bezbednost medicinskog osoblja i da postoji realna potreba da učinimo više na prevenciji ovih nemilih događaja.

Osećaj sigurnosti u zdravstvenim ustanovama je od ključne važnosti kako bi lekari i drugo medicinsko osoblje moglo neometano pomagati pacijentima.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.