Skip to main content

Obuka zaštite od požara

Obuka iz zaštite od požara je vredna investicija za Vas i Vaše zaposlene. Razumevanjem važnosti preventivnog rada i načina na koji treba da postupite u slučaju požara, možete izbeći nezgode i skupu štetu prouzrokovanu požarom.

Naša kompletna obuka za zaštitu od požara prilagođena je vašem poslovanju i pruža znanja o napredovanju požara kao i preventivnom radu.

Obuka za zaštitu od požara je od najveće važnosti da vaše poslovanje ima razumnu zaštitu od požara i ispunjava uslove iz Zakona o zaštiti od udesa.

 

Kome je kurs namenjen?

Ovo je kompletan kurs obuke o zaštiti od požara i neophodan je svima na radnom mestu. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela sa vežbama gašenja.

 

Ciljevi kursa

Nakon završene obuke, polaznik mora da ima znanja o:

Najčešćim opasnostima od požara i kako se oni mogu sprečiti.

Kako se podstiče individualna odgovornost.

Rano, toku požara.

Kako evakuacija i mogućnost gašenja požara postaju teški u kratkom vremenskom periodu.

Osnovnoj građevinsko-tehničkoj zaštiti od požara.

Šta treba učiniti kada je požar.

Kako se mali požar može ugasiti aparatom za gašenje požara i vatrogasnim pokrivačem.

 

Saznajte više o svakoj usluzi u oblasti zaštite od požara upitom na mail: mirko.ilic@securitas.co.rs ili na office@securitas.co.rs