Skip to main content

Video i alarm monitoring

Podrazumeva praćenje aktivacije alarma na štićenom objektu, proveru događaja i dalje reagovanje na osnovu dobijenih informacija, a sve to preko Securitas-ovog operativnog centra.

Kako funkcioniše?

Ukoliko želite da obezbedite stan, kuću ili poslovni prostor, inženjeri kompanije Securitas će doći i instalirati paket opreme alarmnog sistema u Vašem objektu. Sistem se zatim povezuje na naš operativni centar u kome se stanje na objektu prati 24 časa dnevno.

U zavisnosti od individualnih potreba naših korisnika, pored usluge alarm monitoringa pružamo i uslugu alarm monitoringa sa uslugom video verifikacije alarmnog događaja.

Operativni centar

Praćenje i koordinacija svim sistemima tehničke zaštite, alarmnim sistemima i sistemima video nadzora, vozilima za transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki, GPS sistemima vozila naših klijenata, mobilnim i interventnim ekipama, stalna veza sa našim službenicima obezbeđenja su osnovne uloge operativnog centra.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.