Securitas security guards Florida

Ambasade

Securitas ima bogato iskustvo u obezbeđivanju ambasada i rezidencija, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Specifičnost ovakvog tipa objekata jeste da oni u velikoj meri zavise i od političkih i ekonomskih prilika koje vladaju u državi čija ambasada/rezidencija predstavlja predmet obezbeđenja. Značaj i važnost ambasada zahtevaju primenu sveobuhvatnih bezbednosnih rešenja, koja će im pružiti sigurnost 24 časa svih dana u godini.

Ambasade i rezidencije

U svrhu bezbednosti ambasada i rezidencija, a u zavisnosti od potreba svakog objekta pojedinačno, možemo Vam predložiti kombinaciju sledećih vrsta usluga, o kojima možete pročitati detaljnije klikom na sliku:

Kontaktirajte nas na +381 (0)11 2284 050
ili nam pošaljite upit: