Skip to main content

Ambasade

Securitas ima bogato iskustvo u obezbeđivanju ambasada i rezidencija, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Image pour PME Securitas Belgium

Specifičnosti

Ovakav tip objekata u velikoj meri zavisi od političkih i ekonomskih prilika koje vladaju u državi čija ambasada/rezidencija predstavlja predmet obezbeđenja. Značaj i važnost ambasada zahtevaju primenu sveobuhvatnih bezbednosnih rešenja, koja će im pružiti sigurnost 24 časa svih dana u godini.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.