Skip to main content

Industrijski i proizvodni objekti

Od delova do gotovog proizvoda, Vi sastavljate, mi čuvamo.

Na koji način?

Kada su u pitanju industrijski objekti, naše bezbednosno rešenje zavisi od grane industrije, vrste i organizacije proizvodnog procesa i tehnologija koje se koriste, okruženja u kojem se odvija. Iz tog razloga, izrada bezbednosne procene je veoma kompleksna a bezbednosno rešenje individualno za svaki industrijski objekat pojedinačno. Moraju se uzeti u obzir svi segmenti i specifičnosti konkretnog objekta i predvideti svi potencijalni rizici kako bi se zaštitili ljudi, imovina i sam proizvodni proces.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.