Securitas security Vienna

Naša odgovornost

Privatno obezbeđenje nudi socijalnu i finansijsku korist - ne samo za naše klijente, već i društvo u celini. U Securitas-u, održivo poslovanje je temelj našeg dugoročnog rasta. Poslovanje u našem sektoru mora biti održivo, ne samo finansijski, nego i društveno i ekološki. Za nas, društveno odgovorno poslovanje (DOP) je sastavni deo našeg svakodnevnog rada.

Održivo poslovanje

Securitas posluje u 58 zemalja sveta i zapošljava preko 345.000 ljudi širom sveta. Biti odgovoran i pouzdan poslodavac je prioritet, ali moramo svoj posao obavljati i u skladu sa etičkim kodeksom, paziti na posledice našeg poslovanja po čovekovu okolinu i ponuditi kvalitetnu uslugu. Tek tada možemo reći da su sva područja našeg poslovanja održiva.

Kontaktirajte nas
*
*
*