Skip to main content

Trgovinski objekti

Uzimajući u obzir različitost trgovinskih objekata, potrebno je razviti prilagođena bezbednosna rešenja koja će imati fokus na bezbednost kupaca, odbijanje prestupnika i zaštitu profita.

Situacija

Nažalost i dalje se susrećemo sa trgovinskim objektima koji nemaju nikakav vid zaštite. Njihovi vlasnici očekuju od svojih zaposlenih da u isto vreme uslužuju kupce, rade za kasom i motre na dešavanja u samom objektu u cilju sprečavanja eventualnih krađa. Dozvolite da Vam dokažemo da ulaganje u naša bezbednosna rešenja predstavlja pravu meru zaštite Vašeg poslovanja od potencijalnih gubitaka koje možete imati u slučaju izvršenja krađa i drugih krivičnih dela u samom objektu. Takođe, Vaši zaposleni će biti rasterećeniji, produktivniji i posvećeni svom primarnom poslu.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.