Skip to main content

Politika privatnosti

Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) primenjuje se na obradu vaših ličnih podataka koje nam dostavljate putem ove veb stranice kako bismo od nas dobijali informacije i materijale.

Svrha ove Politike privatnosti je da korisnicima ove veb stranice (zajedno nazvane „korisnici“ ili „vi“) pruži informacije o tome kako Securitas Group obrađuje lične podatke koje delite sa nama kada koristite naše kontakt obrasce na ovoj veb lokaciji.

Imajte na umu da ova veb lokacija može sadržati veze do veb lokacija koje nisu Securitas Group. Securitas Group nije odgovorna za politike privatnosti ili prakse takvih veb lokacija.

Odgovornost za obradu ličnih podataka

Securitas Services doo, PIB:102941341 ("Securitas" ili "mi" je kontrolor obrade ličnih podataka. To znači da je Securitas odgovoran da osigura da obrada bude u skladu sa važećim zakonima u vezi sa ličnim podacima.

Kategorije ličnih podataka

Sledeće informacije će se obraditi kada od nas zatražite informacije.

Kontakt podaci: e-pošta, ime, kompanija, telefon, lokacija, država i vaša poruka nama.

Informacije o pregledanju: IP-broj

Svrha i pravna osnova za obradu

Securitas obrađuje lične podatke koje nam dostavite ili su rezultat vaše upotrebe veb stranice kako je opisano u nastavku:

Svrha obrade

Pravna osnova za obradu

Period zadržavanja

Za ispunjenje vašeg zahteva za informacijama da biste od nas dobijali informacije ili materijale, poput brošura ili izveštaja

Pristanak

Vaše lične podatke zadržavamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni vaš zahtev ili onoliko koliko to zahteva zakon

 

Sa kim delimo vaše lične podatke?

Pružaoci usluga i podizvođači: Naši lični podaci obrađivaće naši dobavljači usluga i / ili podizvođači (uključujući, ali ne ograničavajući se na dobavljače usluga skladištenja podataka, agencije za razvoj proizvodnje, kompanije za istraživanje i upravljanje kupcima, tehničku podršku i održavanje usluge) po uputstvu kompanije Securitas. Svi pružaoci usluga i podizvođači postupaju kao obrađivači ličnih podataka kompanije Securitas i prema ugovornim aranžmanima smeju obrađivati podatke samo u gore navedene svrhe. Pored toga, obrađivač ličnih podataka (dobavljač usluga ili podizvođač) i oni koji deluju po uputstvima obrađivača neće pristupiti više ličnih podataka nego što je potrebno za obavljanje usluge obuhvaćene ugovorom sa Securitasom.

Securitas Group: Vaše lične podatke mogu obrađivati kompanije iz grupe Securitas koje pružaju usluge Securitasu u vezi sa vašim zahtevom, kao što su razvoj proizvoda, podrška i administracija. U tom slučaju, kompanije Grupe Securitas deluju kao obrađivač ličnih podataka Securitasa ili zajednički kontrolor sa Securitasom. Obrađivač ličnih podataka ili zajednički kontrolor mogu obrađivati lične podatke samo u skladu sa svrhom ili uputstvima koje Securitas pruža za obradu. Pored toga, obrađivač ličnih podataka (kompanija Securitas Group) i oni koji deluju po uputstvima obrađivača neće pristupiti više ličnih podataka nego što je potrebno za obavljanje usluge obuhvaćene ugovorom sa Securitasom.

Agencije u sklopu vlade: Securitas može deliti vaše lične podatke sa vladinim agencijama (kao što su policija, poreska uprava ili druge vlasti) ako to po zakonu zahteva ili ako ste se složili da to činimo. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa vladinim agencijama kada verujemo u dobroj veri da je neophodno zaštititi svoja prava, zaštititi vašu sigurnost ili bezbednost drugih, istražiti krivična dela ili odgovoriti na vladin zahtev. Državne agencije koje prime vaše lične podatke biće kontrolor podataka za takvu obradu, što znači da nije Securitas ta koja upravlja načinom obrade vaših ličnih podataka, ako se dele sa nadležnim organom. Stoga, ako se vaši lični podaci dele sa vlastima, ovo obaveštenje o privatnosti neće obuhvatati tu obradu.

Ostala treća lica: Securitas neće prodavati, trgovati ili na druge načine prosleđivati vaše lične podatke trećim licima izvan Securitas Group, osim ako niste dali posebnu saglasnost.

Gde obrađujemo vaše lične podatke

Securitas Group kompanije: Vaše lične podatke možemo deliti sa našim podružnicama ili povezanim kompanijama da bi odgovarajuća podružnica ili povezana kompanija obrađivala vaše lične podatke kako bi odgovorila na vaš zahtev. Zbog toga ćemo vaše lične podatke preneti samo podružnici ili pridruženoj kompaniji koja treba da primi vaše lične podatke da bi vam pružila informacije koje ste tražili. Podnošenjem obrasca zahteva pristajete na naš prenos vaših ličnih podataka našim podružnicama ili povezanim kompanijama koje mogu biti osnovane u zemlji van EU / EEA (tj. Takozvanoj trećoj zemlji), uključujući zemlje koje Komisija EU ne smatraju da imaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Imajte na umu da zemlje koje su izvan EU / EEA možda neće ponuditi isti nivo zaštite podataka kao EU / EEA, pa prema tome možda nećete imati ista prava kao prema zakonima koji se na nas odnose.

Vaše lične podatke možemo preneti našim podružnicama ili povezanim kompanijama sa sedištem u bilo kojoj od zemalja (uključujući takozvane treće zemlje) navedene na veb stranici kojoj možete pristupiti klikom na ikonicu globusa u gornjem desnom uglu ovog sajta.

Nezavisni pružaoci usluga: Lične podatke koje prikupljamo od vas može preneti i obraditi nezavisni dobavljač usluga sa sedištem u zemlji van EU / EEA (tj. Takozvana treća zemlja), uključujući zemlje za koje Komisija EU ne smatra da imaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka. U tom slučaju ćemo preduzeti sve potrebne korake potrebne prema važećem zakonu kako bi takav prenos vaših ličnih podataka preko granica bio u skladu sa važećim zakonom. Vaše lične podatke ćemo preneti samo u zemlju van EU / EEA gde je; (i) Komisija EU odlučila da treća zemlja obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite, ili gde je (ii) prenos zaštićen upotrebom klauzula modela EU (prema članu 46.2 Opšte uredbe o zaštiti podataka (2016/679 ) („GDPR“)).

Vaše lične podatke možemo preneti nezavisnim dobavljačima usluga sa sedištem u sledećim zemljama van EU / EEA: Indija. Dodatne informacije o pravilima o prenosu podataka izvan EU / EEA, uključujući mehanizme na koje se oslanjamo, možete pronaći na veb lokaciji Evropske komisije koju možete posetiti klikom ovde.

Kako štitimo vaše podatke

Securitas preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka, i neprestano radi na zaštiti vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili promene, neovlašćenog otkrivanja ili neovlašćenog pristupa ličnim podacima koje Securitas prenosi, čuva ili obrađuje na drugi način .

Vaša prava

Poštujemo vaš integritet i vaša prava u skladu sa zakonodavstvom vezanim za obradu ličnih podataka. Prava koja imate znače da možete zatražiti kopiju ličnih podataka koje obrađujemo o vama, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o vama, pa čak i pod određenim uslovima možete zatražiti brisanje podataka. Takođe u nekim slučajevima možete imati pravo da podnesete prigovor na obradu vaših ličnih podataka od strane Securitasa i da ostvarite svoje pravo na prenos podataka.

Izmene ove izjave o privatnosti

Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti. Ako izvršimo bilo kakve promene u ovoj Izjavi o privatnosti, obavestićemo vas objavljivanjem ažuriranja Izjave o privatnosti na mreži ili ćemo vas na drugi odgovarajući način obavestiti o ažuriranoj verziji. Ova Izjava o privatnosti je poslednji put ažurirano 3.12.2020.

Informacije o žalbama i kontaktima

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, ovom Politikom privatnosti ili na neki drugi način imate komentare u vezi sa Securitasovom obradom vaših ličnih podataka, kontaktirajte naš tim za privatnost na:

Kontaktiraje naš tim za privatnost

Securitas Services doo
Att: Privatnost podataka
Autoput za Zagreb 18, 11080 Zemun
darko.stojanovic@securitas.co.rs


Kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na

Securitas Services doo
Att: Službenik za zaštitu podataka
Autoput za Zagreb 18, 11080 Zemun
darko.stojanovic@securitas.co.rs

Takođe uvek imate pravo da uložite žalbu svom organu za zaštitu podataka ako imate primedbe u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.