Skip to main content

Službe za reagovanje na požar

Naše službe za reagovanje na požar podržavaj ukompanije ne samo u preventivnoj već i u odbrambenoj zažtiti od požara

Šta stručnjaci Securitasa mogu da ponude?

Kontrola: Kontrola opreme na objektima.

Nadzor: 24/7 nadzor vašeg protivpožarnog sistema kao i obilasci objekata radi prevencije požara.

Radna snaga: Securitas obezbeđuje ceo vatrogasni tim, obučene vatrogasce da povećaju veličinu vašeg tima ili čuvare protiv požara u skladu sa zakonom.

Oprema: Obim usluga vatrogasne brigade preduzeća obuhvata svu vatrogasnu opremu u skladu sa zahtevima i zakonom.

 

Saznajte više o svakoj usluzi u oblasti zaštite od požara upitom na mial: mirko.ilic@securitas.co.rs ili na office@securitas.co.rs