Skip to main content

Mobilno obezbeđenje

Securitas Vam nudi usluge mobilnog obezbeđenja koje uključuju odgovor na aktiviranje alarma, mobilne patrole, redovne obilaske štićenih objekata, eskort odnosno pratnju vozila i vrednosti i slično.

Obilazak objekata u različitim vremenskim periodima, danju ili noću, ne dozvoljava uspostavljanje šablona koji bi olakšao napad na objekat. Svi službenici mobilnog obezbeđenja su dobro obučeni i opremljeni, što omogućava  najbrži odgovor u slučaju alarmnih situacija.

Takođe, Securitas obavlja poslove pratnje specijalizovanim vozilima koja su priključena na GPS sistem. Pratnju čine eskortno vozilo i odgovarajući broj naoružanih službenika obezbeđenja, koji su opremljeni sa potrebnom količinom sredstava veze. Svi angažovani službenici su u neposrednom kontaktu sa našim operativnim centrom, čime se omogućava blagovremena reakcija u slučaju vanrednih dešavanja, kao i blagovremeno ostvarivanje kontakta sa nadležnim državnim službama.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.