Skip to main content

Kulturno-obrazovne ustanove

Obdaništa, osnovne i srednje škole, fakulteti, pozorišta, muzeji, televizijske kuće čine većinu naših klijenata kada se radi o kulturno obrazovnim ustanovama.

Zbog vrednosti imovine u njima, materijalne i nematerijalne prirode, otvorenosti objekata za javnost kao i velike fluktuacije posetilaca, moramo zaštititi kulturno-obrazovne ustanove na pravi način.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.