Securitas security guard

Kulturno-obrazovne ustanove

Korisnici naših usluga u kulturno-obrazovnom sektoru su obdaništa, osnovne i srednje škole, fakulteti, pozorišta, muzeji, televizijske kuće i slično.

Zbog vrednosti imovine u njima, materijalne i nematerijalne prirode, otvorenosti objekata za javnost kao i velike fluktuacije posetilaca, moramo zaštititi kulturno-obrazovne ustanove na pravi način.

Kulturno-obrazovne ustanove

U svrhu bezbednosti kulturno-obrazovnih ustanova, a u zavisnosti od potreba svakog objekta pojedinačno, možemo Vam predložiti kombinaciju sledećih vrsta usluga, o kojima možete pročitati detaljnije klikom na sliku:

Kontaktirajte nas na +381 (0)11 2284 050
ili nam pošaljite upit: