Skip to main content

Konsultacije o zaštiti od požara

Imati snažan plan kontinuiteta za održavanje vašeg poslovanja nakon požara ili druge vanredne situacije je neophodno i pomoći će vašem preduzeću da bude otpornije na neočekivane situacije.

Planiranje i priprema
Možemo vam pomoći da se pripremite za bilo koje neočekivane situacije u poslovanju tako što ćemo obezbediti da imate efikasnu strategiju, politiku i procedure. Otkrivanje potencijalne situacije i razvoj plana će pomoći u ublažavanju uticaja nepredviđenih događaja na vaše svakodnevne ili dugoročne operacije.

​Koristeći sveobuhvatno planiranje u vanrednim situacijama i vežbe analize uticaja na poslovanje, pomoći ćemo vašoj organizaciji da identifikuje kritične poslovne procese, osnovna sredstva koja ih podržavaju i potencijalni uticaj koji bi požar mogao imati na njih.

 

Saznajte više o svakoj usluzi u oblasti zaštite od požara upitom na mail: mirko.ilic@securitas.co.rs ili na office@securitas.co.rs