Skip to main content

Građevinski sektor

Securitas Vam može pružiti neku od svojih mnogobrojnih usluga kako u Vašim poslovnim prostorijama, tako i na samom gradilištu - od početka do završetka građevinskih radova.

Gradilišta

Gradilišta predstavljaju jedinstveni izazov kada se radi o bezbednosti, zbog konstantnog protoka materijala, podizvođača i njihove opreme. Securitas ovaj izazov savladava optimalnom kombinacijom svojih usluga, kao i jasnim definisanjem procedura za sve.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.