Skip to main content

Bezbednost i zdravlje na radu

Posedujemo licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu po novim, strožijim uslovima, koji su počeli da se primenjuju od novembra 2015. godine.

 

Kompanija Securitas Vam može pružiti uslugu:

  • obavljanja poslova BZR za poslodavce (lice za BZR);
  • izrade akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini;
  • izrade pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti BZR;
  • izrade programa obuke iz BZR (zakonska obaveza od novembra 2015. godine);
  • teoretskog osposobljavanja zaposlenih za BZR i jednogodišnju i/ili četvorogodišnju proveru osposobljenosti za BZR;
  • izrade uputstava za bezbedan rad na oruđima za rad;
  • saveta i konsultacije iz BZR.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.