Securitas u svetu

Securitas је lider u oblasti bezbednosti i zaštite na svetskom tržištu. Kompanija ima više od 370.000 zaposlenih i posluje u 58 država i to u Severnoj Americi, Latinskoj Americi, Evropi, na Bliskom istoku, u Aziji i Africi.

Više o Securitasu u svetu

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.