Securitas security guard Amsterdam

Securitas Grupa

Securitas је lider u oblasti bezbednosti i zaštite na svetskom tržištu. Kompanija ima više od 370.000 zaposlenih i posluje u 58 država i to u Severnoj Americi, Latinskoj Americi, Evropi, na Bliskom istoku, u Aziji i Africi. Orijentisani smo na naše brojne korisnike u svetu i njihove specifične potrebe. Ključ našeg uspeha je ustanovljeno znanje i poslovna filozofija.

Unutrašnja organizacija je decentralizovana i podeljena na sledeće divizije:

  • Severna Amerika
  • Evropa
  • Latinska Amerika
  • Afrika, Bliski istok i Azija (AMEA)

Detaljnije informacije o poslovanju kompanije Securitas možete naći na web stranici naše grupe.

Kontaktirajte nas
*
*
*