Skip to main content

Istorija

1934 godine, kada je Erik Philip-Sorensen kupio malu švedsku kompaniju pod nazivom "Halsingborgs Nattvakt", postojala su samo tri službenika obezbeđenja, koji su vodili računa o celokupnom poslovanju. Securitas danas ima preko 370.000 zaposlenih u 58 zemalja sveta.

Dolazak Securitas-a u Srbiju

Od 10. decembra 2008. godine, kompanija Securitas zvanično ulazi i na srpsko tržište, preuzimajući preduzeće SCP International koje je, od svog osnivanja 2003. godine, za kratko vreme postalo jedno od vodećih firmi u oblasti privatne bezbednosti.

Nakon ulaska na srpsko tržište, Securitas je imao još dve veće akvizicije i to: preduzeća Gordon (2009. godine)  i preduzeća Sistem FTO (2011. godine).

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.