Skip to main content

Securitas integrity line

Mentorprogram securitas

Misija Securitasa je zaštita domova, radnog okruženja i društva. Naše poslovanje se zasniva na tri vrednosti: Integritet, budnost i uslužnost.

Sistem izveštavanja za zaposlene

Ponosni smo na naše zaposlene i želimo da znaju da je njihov glas važan u našoj kompaniji. Uzdamo se u njih da će nam ukazati na bilo kakvu situaciju koja bi ugrozila naše osnovne vrednosti, etiku, kao i reputaciju. Kada nam se zaposleni obrati, daje nam informacije koje možemo iskoristiti za rešavanje problema. Upravo iz ovog razloga smo oformili sistem izveštavanja za zaposlene.

Securitas integrity line web stranica je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i nije tu da zameni ulogu menadžmenta. Ohrabrujemo svoje zaposlene da svoje brige i nedoumice prenesu svom nadređenom, službi ljudskih resursa ili lokalnoj pravnoj ili risk službi. Ovaj dodatni kanal je tu da pomogne zaposlenom da izrazi svoju zabrinutost na još jedan način.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.