Skip to main content

Tehnička zaštita

Tehnička zaštiata predstavlja najzastupljeniji vid zaštite objekata. Securitas vam može pružiti usluge instalacije svih tehničkih sistema zaštite, monitoring tehničkih sistema zaštite, obuku za njihovo korišćenje i bezbednosno-tehničke procene objekata. Pomažemo vam da razvijete najbolje rešenje tehničke zaštite za vaše poslovanje.

Obuhvata:

  • Protivprovalne alarmne sisteme, sisteme IP video nadzora
  • Sisteme analognih i termalnih video nadzora
  • GPS monitoring vozila
  • Protivpožarne sisteme
  • Sisteme za kontrolu pristupa i prolaza, evidenciju radnog vremena

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.