Skip to main content

Ana Milićević

Direktor tehničke zaštite - CTO

Radno iskustvo:

- Član Inženjerske komore Srbije.
- Securitas Services d.o.o., Direktor tehnicke zaštite (CTO)
- Securitas Services d.o.o., Koordinator Mobilnih timova, Monitoringa i Tehnickih sistema;
- Professional Security, Generalni direktor;
- GPS Plus, Direktor marketinga i prodaje;
- Servia Trade, Pomoćnik Generalnog direktora;
- Nacionalna televizija Poljske, Organizator i prevodilac;