Skip to main content

Ana Milutinović

Direktor ljudskih resursa

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o.
- SCP International
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Nova demokratija