Skip to main content

Darko Stojanović

Direktor rizika, standarda i pravnih poslova

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Direktor rizika, standarda i pravnih poslova
- Društvo za trgovinu "Rapid" ad Beograd, Generalni direktor
- Advokatska kancelarija "Stojanović", Advokat