Skip to main content

Đorđe Kuzmanović

Direktor logistike i menadžer za komunikacije

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Direktor logistike
- Securitas Services d.o.o., Rukovodilac tehničkog održavanja,