Skip to main content

Nikola Pemac

Direktor prodaje

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., direktor prodaje
- Securitas Services d.o.o., rukovodilac odeljenja prodaje
- Securitas Services d.o.o., menadžer prodaje za javne nabavke
- Gordon d.o.o., rukovodilac službe marketinga i komercijale
- Gordon d.o.o., zamenik komercijalnog direktora